gefluisterd taalweetje

Het logografisch schrift

Wij hebben het met onze Europese talen al bij al ontzettend gemakkelijk. We maken gebruik van een alfabet waarvan de tekens klanken weergeven. Door klanken aan mekaar te verbinden komen we tot woorden en zo tot hele zinnen.

Maar er zijn talen waar ze het zich een pak moeilijker maken en die gebruikmaken van een logografisch schrift. (meer…)

De geschiedenis van punctuatie en de interrobang

Scriptio continua

In den beginne was er het woord, en het woord was … wel, er was eigenlijk maar één woord … één eindeloos lang woord. Duizenden jaren lang vond je in heel wat talen geen spatie tussen woorden. Mensen moesten maar ontdekken hoe de zinnen in elkaar zaten door de tekst luidop te lezen. (meer…)

Hoe taaladviesdiensten gebruiken?

We zitten allemaal wel eens met een taalvraag: de vertaler die zeker wil zijn dat zijn vertaling correct Nederlands is, de ambtenaar die heerlijk helder wil schrijven, of Jan met de pet die er toch wel eens het fijne van wil weten.

Om ons bij die vragen te helpen, zijn er online taaladviesdiensten. (meer…)