gefluisterde taalcolumn

Zijn Franstalige radiozenders allergisch voor het Nederlands?

rtbfHebt u al eens naar een Franstalige radiozender geluisterd? Hoeveel Nederlandstalige nummers hebt u toen gehoord?

Inderdaad, er wordt op de Franstalige zenders nooit een Nederlandstalig nummer gedraaid. En die ‘nooit’ mag je dan nog letterlijk nemen ook. Vreemd, toch? Dus vroeg ik onlangs aan diverse zenders waarom dat zo was. (meer…)

Latijn als nieuwe officiële taal in Europa?

english-in-europeIn het hoofd van heel wat Europeanen is iets op haast onmerkbare manier aan het veranderen. De beslissing van de Britten om het Europese project te verlaten en van de Amerikanen om een isolationistisch beleid te voeren zoals dat vóór de Eerste Wereldoorlog bestond, zorgt ervoor dat de perceptie over de lingua franca van de 21e eeuw wijzigt. (meer…)

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2016… hertaald in het Nederlands

Net zoals in vorige jaren had het Groot Dictee van vandaag nauwelijks iets met Nederlands te maken.

Hier volgt mijn persoonlijke poging om de tekst te schrijven zoals die had kunnen worden geschreven, maar dan wel in het Nederlands. Voor de inhoud en stijl ben ik niet verantwoordelijk, mijn hertaling betreft louter de niet-Nederlandse woorden (ook al staan ze in het woordenboek). (meer…)

Bestaat het Vlaams?

nederlandvlaanderen_800x533Beweringen op het internet kunnen je kwaad maken. Je begrijpt helemaal niet hoe de schrijver erbij komt om ze neer te pennen.

Dat gevoel overviel mij toen ik onlangs in een Facebookgroep van nota bene Nederlandstalige vertalers las dat Vlaams geen taal zou zijn. Meer nog, Vlaams zou zelfs niet eens bestaan!

(meer…)

De taal van de Belgische atleten in Rio

Onze atleten doen het schitterend in Rio en halen dankzij hun individuele talent en individuele doorzettingsvermogen onverhoopte medailles. Prachtig.

Maar taalkundig doen ze het minder goed, al is er wel een (steeds kleiner wordend) verschil te merken tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. (meer…)

Heerlijk helder in marketing, een utopie?

BelCham opent co-working space in San Francisco voor Belgische scale-ups

Dat is de titel van een recent artikel van een bekend Belgisch marketingbureau. Mocht ik je over een uur vragen wat de titel was, zou je je die dan nog herinneren? Vermoedelijk niet. De boodschap is niet blijven hangen omdat onze moedertaal niet werd gebruikt. En het is lang niet de enige soortgelijke titel. Marketingbureaus blinken uit in het schrijven van artikels die doorspekt zijn met Engelstalige termen. Marketingmensen doen dat om hip te zijn, om te tonen dat ze kennis van zaken hebben. Maar wat ze niet doorhebben, is dat ze voor zichzelf schrijven en hun boodschap helemaal niet overkomt. Bovendien verhult het gebruik van het Engels vaak onkunde. “Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, snap je het zelf niet”, zei Albert Einstein terecht. (meer…)