gefluisterde bespreking

Recensie: Buurtaal

Over de gelijkenissen en verschillen tussen het Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands of Vlaams is al heel veel inkt gevloeid.

Niet zelden helde de balans in het discours over naar de Belgische dan wel (doorgaans) de Nederlandse kant van het verhaal.

Hoe verfrissend is het dan ook om eindelijk een boek in handen te hebben waar uiterst objectief de verschillen en gelijkenissen tussen beide varianten van onze taal worden beschreven, niet alleen theorethisch maar ook met voorbeelden en situatieschetsen uit de (beroeps)praktijk.

(meer…)

Bespreking: het Rocketbook Everlast notitieboekje

Ieder van ons gebruikt wel eens een notitieboekje: om gedachten onderweg te noteren, om een schets te maken, om een afspraak niet te vergeten, om interessante info van een voordracht of opleiding bij te houden enz.

Na verloop van tijd heb je talloze van die boekjes en is het zoeken geblazen waarin je wat hebt genoteerd. Zou het niet handig zijn mocht wat je schrijft ook elektronisch worden geregistreerd en je zo’n boekje vervolgens opnieuw kunnen gebruiken? Dat is de vraag die de mensen van het Amerikaanse Rocketbook zich ook stelden en waarop ze een antwoord zochten. Na lang onderzoek was de Rocketbook Everlast geboren! (meer…)