Geen categorie

Esperanto sterft uit in China

Je kunt je de stad Shanghai tegenwoordig moeilijk voorstellen als een plaats waar Esperanto wordt gesproken in plaats van Mandarijn Chinees, maar dat was een toekomst waar enkele Chinese radicalen ooit over hebben gedroomd. 

Tegenwoordig kennen de meeste jonge Chinezen de kunstmatige taal Esperanto niet, maar het land huist een van de weinige radiostations ter wereld die in het Esperanto uitzenden, en daarnaast ook publicaties en musea over de taal. Esperanto kent een lange maar ingewikkelde geschiedenis in China, maar heeft er nog altijd een actieve gemeenschap. 

(meer…)

De neanderthalers hoorden net als wij

Mocht je op een of andere manier zo’n 130.000 jaar terug in de tijd kunnen reizen en per ongeluk op een neanderthaler stoten, dan zou je hem kunnen vertellen over de grootste uitvindingen van de mensheid, zoals spinazietaart of TikTok. De neanderthaler heeft dan uiteraard geen idee van wat je aan het zeggen bent, maar hij hoort je wel perfect en hoort goed de stemloze medeklinkers ‘t’, ‘k’ en ‘s’, die in vele moderne talen voorkomen.

(meer…)

Oskisch, Etruskisch en Umbrisch herleven aan de ULB

Het Baskisch, Gallisch en de Berberdialecten. Deze talen worden tegenwoordig nog steeds gesproken maar hebben gemeen dat ze de eerste massale taalkundige uniformering ter wereld hebben overleefd: de uitbreiding van het Latijn. Deze officiële taal van het Romeinse Rijk vestigde zich via veroveringen in Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika. Dat leidde tot de verdwijning van diverse dialecten, waarvan de meeste miskend en zelfs onbekend blijven. Er zijn zeldzame documenten gevonden in het Etruskisch, Umbrisch en Oud-Latijn. Vele daarvan worden op dit ogenblik bestudeerd door professor Emmanuel Dupraz van de Université Libre de Bruxelles, onderzoeker aan het onderzoekscentrum Filosofische, literaire en tekststudies.

(meer…)

De taalbarometer

Als we met anderstaligen over talen praten, dan gaat het vaak over het aantal sprekers: welke taal wordt het meest gesproken op deze wereld? Hoeveel mensen spreken die taal? Want in de ogen van velen bepaalt dat getal het gewicht van een taal.

Maar het antwoord daarop is problematisch.

Enerzijds is het tellen van het aantal sprekers geen exacte wetenschap en al naargelang de bron die je raadpleegt, is het antwoord (soms heel) verschillend.

Anderzijds zijn er ook andere factoren die meespelen in het gewicht van een taal.

(meer…)

Zijn Franstalige radiozenders allergisch voor het Nederlands? (3)

Je herinnert je ongetwijfeld nog mijn onderzoek van vorig jaar en van onlangs waaruit bleek dat Franstalige radiozenders in België letterlijk nooit een Nederlandstalig nummer in hun programmering opnemen.

In dat onderzoek richtte ik me uitsluitend op de ‘grote’ zenders, de stations met meerdere frequenties in Brussel en Wallonië. Maar er zijn uiteraard nog andere stations. (meer…)