Auteur: De Taalfluisteraar

Babbel: Wie een taal wil leren, moet met een mens praten

Markus Witte, de medeoprichter van de taalleer-app Babbel, kan Flaubert in het Frans lezen, maar kan in die taal geen ontbijt bestellen. Dat gevaar loop je wanneer je een taal leert zonder ze ooit te spreken.

“Het komt erop neer dat als je een taal wil leren, je met een mens moet praten”, zegt Witte. Dat is een onverwachte verklaring van iemand die een taalleer-app heeft ontwikkeld. Want zei hij echt dat je een taal alleen via persoonlijk contact kunt leren?

(meer…)

Welke taal wil men overal leren?

Toen mensen tijdens de lockdowns van 2020 besloten een nieuwe hobby te kiezen, was een nieuwe taal leren een populaire keuze. In maart 2020 verdrievoudigde bij de taalapp Duolingo het aantal nieuwe gebruikers.

Maar welke talen zijn het meest gewild in elk land? Dat ging men bij Wordtips na.

Om dat te onderzoeken, maakte Wordtips gebruik van de Zoekwoordplanner van Google en ging na hoe vaak ‘taal x leren’ in elk land tussen mei 2020 en mei 2021 werd ingevoerd.

De populairste talen in Europa

In maar liefst 34 Europese landen, waaronder ook België en Nederland en de ons omringende landen, was Engels de meest gewilde taal om te leren.

Maar enkele landen weken hiervan af. Zo bleek Duits de populairste taal om te leren in Denemarken. In het kleine zuidelijke deel van Denemarken is Duits overigens een officiële minderheidstaal. En volgens World Atlas leven er 20.000 etnische Duitsers in het gebied, waarvan 8000 Duits als moedertaal hebben.

In het Verenigd Koninkrijk neemt Spaans de eerste plaats in. Vreemd genoeg is Spaans ook de populairste taal om te leren in Spanje zelf. Dat lijkt tegenintuïtief, maar de reden is waarschijnlijk het grote aantal Britse expats in Spanje. Volgens BBC News leven er op dit ogenblik meer dan 300.000 Britse expats in Spanje.

Ook opvallend, in Zweden is de populairste taal Portugees.

Oekraïne is het land waar men het meest geïnteresseerd is in het leren van een nieuwe taal. Van elke 1000 internetgebruikers zijn er net geen 26 die naar taallessen op zoek zijn.

De populairste talen op het Amerikaanse continent

Zowel mensen in de VS als in Canada zijn het meest tuk op Japans en willen die taal leren.

Dat lijkt verrassend, maar al sinds het begin van de jaren 1990 zijn Noord-Amerikanen in de ban van de Japanse popcultuur. En recenter is de interesse in anime aanzienlijk gegroeid. De vraag naar anime-programma’s is in de VS begin 2021 gestegen met 33% tegenover het jaar ervoor.

Image by Jim Bradley from Pixabay

In de meeste Centraal-Amerikaanse landen staan Engels of Spaans bovenaan, maar niet zo in Belize. Daar prijkt Chinees bovenaan. Volgens de volkstelling van 2000 identificeert bijna 1% van de bevolking zich als Chinees. De Chinese immigratie in Belize begon midden de 19de eeuw, toen Chinese immigranten als arbeiders naar het land werden gebracht (toen heette het nog Brits Honduras).

Recenter ontving Belize een golf van Taiwanese migranten die er bedrijven oprichtten als onderdeel van de internationale ontwikkeling van Taiwan.

In Zuid-Amerika staat Koreaans bovenaan in Peru en Chile. De populariteit van K-Pop in Zuid-Amerika bewijst hoe media en kunst talen ver voorbij hun originele grenzen en soms tot op onverwachte plaatsen kunnen verspreiden.

Meest gesproken talen ter wereld

Engels is in vele landen de populairste taal voor mensen die een taal willen leren en is ook de meest gesproken taal ter wereld. In totaal zijn er ongeveer 1,1 miljard mensen die Engels kunnen spreken. Dat is ruwweg 15% van de volledige wereldbevolking. Dat betekent echter ook dat 85% van de bevolking geen Engels praat!

RangTaalTotaal aantal sprekers
1Engels1132 miljoen
2Mandarijn Chinees1117 miljoen
3Hindi615 miljoen
4Spaans534 miljoen
5Frans280 miljoen
6Standaard Arabisch274 miljoen
7Bengali265 miljoen
8Russisch258 miljoen
9Portugees234 miljoen
10Indonesisch199 miljoen

En omdat steeds meer mensen Engels willen leren, lijkt het erop dat de taal nog wel enkele jaren de lingua franca (een gemeenschappelijke taal bij mensen met een verschillende moedertaal) van de wereld zal blijven.

Welke taal staat op jouw verlanglijstje?

Wat ze over ABBA altijd vergeten te zeggen…

Afgelopen zaterdag gaven kenners in Het Nieuwsblad hun mening over het succes van ABBA en waarom hun muziek na veertig jaar nog altijd zo wordt gesmaakt.

Ze zeggen altijd hetzelfde: dat de melodieën fantastisch zijn geschreven, dat ze heel herkenbaar zijn, dat ze toch eenvoudig zijn (het enige wat niet klopt in hun opsomming), dat ABBA bewust omgaat met de tekst, dat de stemmen heel warm zijn en mooi samenhangen enzovoort.

Al deze kenners en journalisten vergeten echter steevast één uniek kenmerk: de mensen van ABBA zingen met een heel duidelijke uitspraak, waardoor je hen en wat ze zingen begrijpt zonder de tekst te moeten opzoeken.

Luister maar eens naar The Day Before You Came:

Dat was en is nog altijd uitzonderlijk in de popgeschiedenis. Al lijkt het me wel iets typisch Zweeds te zijn. Heel wat Zweedse muzikale exportproducten zingen duidelijk uitgesproken Engels. Denk maar aan Roxette.

Het gaat uiteraard om een persoonlijke mening, maar wat ben je als artiest waard als niemand zonder opzoeken de woorden begrijpt van het verhaal dat je met je tekst (vergeet alsjeblief het onnodig Engelse lyrics) vertelt? Dan heb je toch geweldig gefaald in je persoonlijke missie als artiest en zanger(es)?

Doe eens de test en luister eens een tijd lang aandachtig naar alle muziek die je te horen krijgt. Ga eens na of je de tekst (van de nummers die je niet kent – eerlijk blijven) volledig kunt begrijpen zonder die te moeten opzoeken.

Zijn Franstalige radiozenders allergisch voor het Nederlands? (4)

Als er in ons land een ramp gebeurt, zoals de recente overstromingen in Wallonië, dan toont heel het land zich solidair. Bij sportprestaties staan we als één man of vrouw achter de sporters die ons land vertegenwoordigen.

Maar houden we ook écht van ons land? Een van de belangrijkste factoren om dat te bepalen is de aandacht en het respect voor elkaars taal. En een van de manieren om die aandacht of dat respect te tonen, is muziek.

In 2017 ging ik voor het eerst na of de diverse nationale radiozenders muziek in de taal van het andere landsgedeelte uitzonden. Geen probleem aan Nederlandstalige kant: Franstalige muziek is er meer dan ruim vertegenwoordigd. Maar aan Franstalige kant was het ontstellend gesteld: letterlijk geen enkel Nederlandstalig nummer werd er gedraaid. Geen aandacht noch respect voor de Nederlandse taal.

Dat artikel kreeg heel wat weerklank in de Franstalige pers. RTBF La Première draaide zelfs een nummer van Bazart.

Een jaar later deed ik hetzelfde onderzoek opnieuw, maar er was niets veranderd. Wel bleek er een regionaal station te zijn, RCF, dat wél Nederlandstalige muziek draaide, maar het was een uitzondering.

En nu? Hoe staat het drie jaar verder?

Ik worstelde me door de playlists van de verschillende stations en kwam tot dit resultaat voor vrijdag 27 augustus 06.00-22.00 uur:

RTBF La Première: 0 Nederlandstalige nummers (ik hoorde er op een dag nochtans wel één, maar dat zal een uitzondering zijn geweest)

RTBF Vivacité:         0 Nederlandstalige nummers (op 20/08, geen info voor 27/08 beschikbaar)

7 leuke Franse radiozenders naar om te luisteren - frankrijk.nl
mais ne pas en néerlandais…

RTBF Classic 21:      0 Nederlandstalige nummers

RTBF Tipik:        0 Nederlandstalige nummers

Radio Nostalgie:     0 Nederlandstalige nummers

BEL RTL:                  info niet online beschikbaar (maar geen NL tijdens luistersessies)

Radio Contact:        info niet online beschikbaar (maar geen NL tijdens luistersessies)

Radio NRJ:              0 Nederlandstalige nummers

De resultaten zijn overduidelijk. Drie jaar later hebben de Franstalige radiozenders nog niets geleerd. Ze blijven volharden in hun afkeer en afschuw van onze Nederlandse taal. Ze beseffen daarbij niet dat ze daardoor medeverantwoordelijk zijn voor datzelfde gevoel van afkeer bij een groot deel van de Franstalige bevolking.

Wat als België echt zou splitsen? Wij zochten uit wat er ons... - Het  Nieuwsblad Mobile

Maar de radiozenders wentelen zich graag in excuses. Hun luisteraars kennen geen Nederlandstalige muziek en willen die daarom niet horen, zeggen ze. Dat de luisteraars die muziek niet kennen is net de fout van de zenders in kwestie.
Of ze komen af met het feit dat Nederlands toch maar een kleine taal is. In de wereld misschien wel, maar in België – het zendgebied van de zenders in kwestie – zeker niet. Bijna twee derde van de bevolking is Nederlandstalig.

Met welk non-argument ze ook voor de dag komen, zij zijn mede verantwoordelijk voor de taalkundig bedroevende situatie in hun eigen landsgedeelte maar hebben niet het lef om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Als het land ooit splitst of op een andere manier wordt opgedeeld, dan hebben de Franstalige radiozenders er met hun aversie voor alles wat Nederlandstalig is een grote rol in gespeeld.

Want beeld je het omgekeerde eens in:

De Franstalige radiozenders spelen geregeld Nederlandstalige muziek. Dat wordt na verloop van tijd gesmaakt door de luisteraars, die een affiniteit en oprechte interesse voor die Nederlandse taal ontwikkelen. Ze leren de taal graag en ze vinden het fijn dat ze Nederlandstalige collega’s, vrienden of andere mensen in toevallige ontmoetingen in hun eigen taal te woord kunnen staan.

De Nederlandstaligen voelen zich door hun Franstalige landgenoten gewaardeerd en erkend (taal is identiteit, nietwaar?) en stellen zich automatisch positiever op tegenover hun anderstalige landgenoten.

Kortom, door elkaars taal te kennen en er aandacht aan te geven en er respect voor op te brengen, lopen de contacten beter en is er meer dagelijkse samenhorigheid, niet alleen wanneer er iets ergs gebeurt.

Maar zolang Franstalige radiozenders, maar ook ministers en sportlui het Nederlands blijven negeren en verafschuwen, gaan we steeds meer naar een opsplitsing van het land. Je kunt het in dat geval de mensen die dat willen niet eens kwalijk nemen. Wat ben je immers met een partner die jouw taal verafschuwt en haat?

Franstalige radiozenders, keer uw kar en besteed eens wat aandacht aan het Nederlands. De taal is mooier dan jullie denken, ook in gezongen versie. Wie van jullie durft zijn verantwoordelijkheid te nemen? Iemand?

Reacties? Graag, maar hou het beleefd.

Kleine Europese dorpen met een eigen taal

Europa telt een groot aantal nationale talen. Engels is de meest gesproken taal als we niet-moedertaalsprekers meetellen. Russisch spant de kroon in het aantal moedertaalsprekers.

Soms spreekt het hele land dezelfde taal. Maar meer wel dan niet verschillen de woorden en zinnen om te communiceren danig tussen regio’s. Dat is trouwens een van de voordelen van reizen: lokale mensen ontmoeten en hun vaak grappige, plaatselijke alledaagse uitdrukkingen ontdekken.

(meer…)

De tolk

Ach, waarom niet eens wat humor. Deze keer met poppen en geen Muppets.

Alleen jammer dat ze het verschil niet kennen tussen een vertaler en een tolk:

Ook op de werkvloer is een tolk danig aangeraden, al moet je dan als werknemer wel zelf voor tolk spelen:

En ben jij goed in het ontcijferen van sarcastische opmerkingen?

En ook voor tienertaal heb je dezer dagen een tolk nodig:

De lelijkste taal van India? Google weet het!

Het lijkt een vreemde, niet te beantwoorden vraag, maar minstens één gebruiker van Google in India stelde ze toch: Wat is de lelijkste taal van het land?

Het algoritme van de zoekmachine gaf meteen een antwoord: de taal Kannada, gesproken door tientallen miljoenen mensen in het zuiden van India, is de lelijkste taal van het land.

(meer…)

Esperanto sterft uit in China

Je kunt je de stad Shanghai tegenwoordig moeilijk voorstellen als een plaats waar Esperanto wordt gesproken in plaats van Mandarijn Chinees, maar dat was een toekomst waar enkele Chinese radicalen ooit over hebben gedroomd. 

Tegenwoordig kennen de meeste jonge Chinezen de kunstmatige taal Esperanto niet, maar het land huist een van de weinige radiostations ter wereld die in het Esperanto uitzenden, en daarnaast ook publicaties en musea over de taal. Esperanto kent een lange maar ingewikkelde geschiedenis in China, maar heeft er nog altijd een actieve gemeenschap. 

(meer…)

Verdwijnt het talenonderwijs door machinevertaling?

De komst van kunstmatige intelligentie en machinevertaling haalt heel onze verhouding met vreemde talen overhoop. In hun eerste gezamenlijke publicatie publiceren onderzoekers uit 52 landen, waaronder de 27 lidstaten van de EU, uit het onderzoeksnetwerk ‘Language in the Human-Machine Era‘ (LITHME) hun toekomstverwachtingen. Dit deden ze om de impact van technologieën op taal en talenonderwijs te voorkomen, en zodat er voldoende verstandige politieke beslissingen op voorhand kunnen worden genomen.

(meer…)