Auteur: De Taalfluisteraar

Vijf eeuwen oude gecodeerde brief ontcijferd

Vier onderzoekers hebben in het Franse Nancy hun uitzonderlijke ontdekking getoond: het ontcijferen van een brief die Karel V in het midden van de 16de eeuw schreef naar zijn ambassadeur in Frankrijk. Die ontcijfering werpt een nieuw licht op de relaties tussen koning Frans I en de keizer aan het hoofd van het Heilig Roomse Rijk.

(meer…)

Identiteitscrisis voor sprekers van Kantonees

In november 2020 voerde een lokale krant uit Guangzhou een eenvoudige test uit om na te gaan hoe goed de lokale bewoners het Kantonees machtig waren. Journalisten vroegen aan mensen in de straat om een reeks Kantonese woorden uit te spreken.

Hoewel de test bestond uit woorden die in de basisschool worden aangeleerd, zoals ‘potlood’, hadden maar weinig mensen het bij de eerste poging juist. In de stad die ooit Canton heette en waar de taal afkomstig van was, bleek de kennis toch niet zo echt goed.

(meer…)

Mexico: gevangen omdat je geen Spaans spreekt

Bijna 6000 personen die tot Mexicaanse inheemse bevolkingsgroepen behoren, zitten in de gevangenis zonder toegang tot een tolk. 99% heeft zijn proces achter de tralies doorgebracht, zonder veroordeling.

Toen Felipa de Jesús Segundo veroordeeld werd tot 50 jaar wegens moord, moest zij aan het eind van de zitting aan haar dochter vragen wat er gebeurd was: “Schuldig aan moord, mama”, zei Teresa, die een geïmproviseerde tolk was geworden. Felipa, een 60-jarige inheemse Mazahua-vrouw, hoorde een paar maanden geleden van haar veroordeling nadat ze sinds 2017 achter de tralies zat. Ze ging de gevangenis van Almoloya de Juárez (staat Mexico) binnen zonder Spaans te spreken en zonder toegang tot een tolk. Toen ze de uitspraak hoorde, kon ze haar ogen niet geloven. Ze werd door haar buren geslagen en zwaar verwond, en beschuldigd van een moord die ze niet heeft begaan.

(meer…)

Een algoritme om in 8 maanden een taal te leren

De Spaanse 8Belts-methode maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de zwakke punten van elke student te identificeren en hem te helpen.

Engels, Chinees en Frans zijn volgens de Power Language Index (PLI) de machtigste talen van de wereld. De PLI meet hoe nuttig het is om een bepaalde taal te beheersen en houdt rekening met de opportuniteiten in het toerisme, de economie, communicatie of diplomatieke relaties. Nederlands staat op een mooie 13de plaats.

Met de 8Belts-methode zou een gebruiker een taal in slechts acht maanden kunnen leren.

(meer…)

Wat uitgevonden talen als Esperanto en Klingon ons kunnen leren

De meeste talen ontwikkelen zich eeuwenlang door gebruik in groepen mensen. Maar sommige hebben een andere herkomst: ze werden vanaf nul uitgevonden door iemand. Bekende voorbeelden zijn de internationale taal Esperanto, het Klingon uit Star Trek en de taal van de elfen uit The Lord of the Rings.

Dat is geen nieuwe trend — de vroegst bekende uitgevonden taal was van de hand van de middeleeuwse non Hildegard von Bingen — maar dankzij het internet kunnen zulke talen veel wijder worden verspreid.

(meer…)

Taalfaciliteiten in Vlaanderen

<Artikel verschenen in De Zes, niet van eigen hand>

In 1947, in volle repressieperiode, werd de door Wereldoorlog II in 1940 uitgestelde tienjaarlijkse volks-en talentelling georganiseerd. Misbruik ervan voor promotie van het Frans waren in de taalgevoelige gemeenten schering en inslag. De resultaten ervan werden lange tijd geheim gehouden tot de nieuwe liberaal-socialistische regering met minister Vermeylen ze in 1954 publiceerde.

(meer…)

De oorsprong van Franse familienamen

“Histoire des noms de famille français”, door Xavier Deniau. Editions L’Harmattan.
€ 27 euro op papier; € 20,99 digitaal

“De meeste Belgische familienamen zijn zeven eeuwen oud. En in sommige regio’s werden ze pas laat vastgelegd.” In zijn boek ” Geschiedenis van Franse familienamen“, postuum gepubliceerd bij éditions L’Harmattan, geeft Xavier Deniau, een Franse specialist in onomastiek (tak van de taalkunde die eigennamen bestudeert), een overzicht van de oorsprong van familienamen.

(meer…)