Radio Contact

Zijn Franstalige radiozenders allergisch voor het Nederlands? (4)

Als er in ons land een ramp gebeurt, zoals de recente overstromingen in Wallonië, dan toont heel het land zich solidair. Bij sportprestaties staan we als één man of vrouw achter de sporters die ons land vertegenwoordigen.

Maar houden we ook écht van ons land? Een van de belangrijkste factoren om dat te bepalen is de aandacht en het respect voor elkaars taal. En een van de manieren om die aandacht of dat respect te tonen, is muziek.

In 2017 ging ik voor het eerst na of de diverse nationale radiozenders muziek in de taal van het andere landsgedeelte uitzonden. Geen probleem aan Nederlandstalige kant: Franstalige muziek is er meer dan ruim vertegenwoordigd. Maar aan Franstalige kant was het ontstellend gesteld: letterlijk geen enkel Nederlandstalig nummer werd er gedraaid. Geen aandacht noch respect voor de Nederlandse taal.

Dat artikel kreeg heel wat weerklank in de Franstalige pers. RTBF La Première draaide zelfs een nummer van Bazart.

Een jaar later deed ik hetzelfde onderzoek opnieuw, maar er was niets veranderd. Wel bleek er een regionaal station te zijn, RCF, dat wél Nederlandstalige muziek draaide, maar het was een uitzondering.

En nu? Hoe staat het drie jaar verder?

Ik worstelde me door de playlists van de verschillende stations en kwam tot dit resultaat voor vrijdag 27 augustus 06.00-22.00 uur:

RTBF La Première: 0 Nederlandstalige nummers (ik hoorde er op een dag nochtans wel één, maar dat zal een uitzondering zijn geweest)

RTBF Vivacité:         0 Nederlandstalige nummers (op 20/08, geen info voor 27/08 beschikbaar)

7 leuke Franse radiozenders naar om te luisteren - frankrijk.nl
mais ne pas en néerlandais…

RTBF Classic 21:      0 Nederlandstalige nummers

RTBF Tipik:        0 Nederlandstalige nummers

Radio Nostalgie:     0 Nederlandstalige nummers

BEL RTL:                  info niet online beschikbaar (maar geen NL tijdens luistersessies)

Radio Contact:        info niet online beschikbaar (maar geen NL tijdens luistersessies)

Radio NRJ:              0 Nederlandstalige nummers

De resultaten zijn overduidelijk. Drie jaar later hebben de Franstalige radiozenders nog niets geleerd. Ze blijven volharden in hun afkeer en afschuw van onze Nederlandse taal. Ze beseffen daarbij niet dat ze daardoor medeverantwoordelijk zijn voor datzelfde gevoel van afkeer bij een groot deel van de Franstalige bevolking.

Wat als België echt zou splitsen? Wij zochten uit wat er ons... - Het  Nieuwsblad Mobile

Maar de radiozenders wentelen zich graag in excuses. Hun luisteraars kennen geen Nederlandstalige muziek en willen die daarom niet horen, zeggen ze. Dat de luisteraars die muziek niet kennen is net de fout van de zenders in kwestie.
Of ze komen af met het feit dat Nederlands toch maar een kleine taal is. In de wereld misschien wel, maar in België – het zendgebied van de zenders in kwestie – zeker niet. Bijna twee derde van de bevolking is Nederlandstalig.

Met welk non-argument ze ook voor de dag komen, zij zijn mede verantwoordelijk voor de taalkundig bedroevende situatie in hun eigen landsgedeelte maar hebben niet het lef om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Als het land ooit splitst of op een andere manier wordt opgedeeld, dan hebben de Franstalige radiozenders er met hun aversie voor alles wat Nederlandstalig is een grote rol in gespeeld.

Want beeld je het omgekeerde eens in:

De Franstalige radiozenders spelen geregeld Nederlandstalige muziek. Dat wordt na verloop van tijd gesmaakt door de luisteraars, die een affiniteit en oprechte interesse voor die Nederlandse taal ontwikkelen. Ze leren de taal graag en ze vinden het fijn dat ze Nederlandstalige collega’s, vrienden of andere mensen in toevallige ontmoetingen in hun eigen taal te woord kunnen staan.

De Nederlandstaligen voelen zich door hun Franstalige landgenoten gewaardeerd en erkend (taal is identiteit, nietwaar?) en stellen zich automatisch positiever op tegenover hun anderstalige landgenoten.

Kortom, door elkaars taal te kennen en er aandacht aan te geven en er respect voor op te brengen, lopen de contacten beter en is er meer dagelijkse samenhorigheid, niet alleen wanneer er iets ergs gebeurt.

Maar zolang Franstalige radiozenders, maar ook ministers en sportlui het Nederlands blijven negeren en verafschuwen, gaan we steeds meer naar een opsplitsing van het land. Je kunt het in dat geval de mensen die dat willen niet eens kwalijk nemen. Wat ben je immers met een partner die jouw taal verafschuwt en haat?

Franstalige radiozenders, keer uw kar en besteed eens wat aandacht aan het Nederlands. De taal is mooier dan jullie denken, ook in gezongen versie. Wie van jullie durft zijn verantwoordelijkheid te nemen? Iemand?

Reacties? Graag, maar hou het beleefd.

Zijn Franstalige radiozenders allergisch voor het Nederlands? (2)

In maart 2017 vroeg ik aan diverse Franstalige radiozenders waarom ze letterlijk (!) nooit een Nederlandstalig nummer speelden. Het artikel werd vertaald in het Frans en kwam ruim aan bod op RTBF La Première en VRT Radio 1.

We zijn nu ruim een jaar verder en ik vraag me dan ook af of er in dat jaar en dankzij de toenmalige aandacht iets is veranderd. (meer…)

Zijn Franstalige radiozenders allergisch voor het Nederlands?

rtbfHebt u al eens naar een Franstalige radiozender geluisterd? Hoeveel Nederlandstalige nummers hebt u toen gehoord?

Inderdaad, er wordt op de Franstalige zenders nooit een Nederlandstalig nummer gedraaid. En die ‘nooit’ mag je dan nog letterlijk nemen ook. Vreemd, toch? Dus vroeg ik onlangs aan diverse zenders waarom dat zo was. (meer…)