tweede taal

Leer eens een tweede taal

Het onderzoek naar de werking van menselijke hersenen is de voorbije jaren enorm toegenomen. Neurologen voerden onder andere enkele dubbelblinde onderzoeken uit. Dat betekent dat de proefpersoon noch de onderzoeker weet wie tot de experimentele groep behoort en wie tot de controlegroep. Zo kunnen ze de invloed van verwachtingen en handelswijzen uitsluiten. (meer…)