Heerlijk Helder

Heerlijk helder in marketing, een utopie?

BelCham opent co-working space in San Francisco voor Belgische scale-ups

Dat is de titel van een recent artikel van een bekend Belgisch marketingbureau. Mocht ik je over een uur vragen wat de titel was, zou je je die dan nog herinneren? Vermoedelijk niet. De boodschap is niet blijven hangen omdat onze moedertaal niet werd gebruikt. En het is lang niet de enige soortgelijke titel. Marketingbureaus blinken uit in het schrijven van artikels die doorspekt zijn met Engelstalige termen. Marketingmensen doen dat om hip te zijn, om te tonen dat ze kennis van zaken hebben. Maar wat ze niet doorhebben, is dat ze voor zichzelf schrijven en hun boodschap helemaal niet overkomt. Bovendien verhult het gebruik van het Engels vaak onkunde. “Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, snap je het zelf niet”, zei Albert Einstein terecht. (meer…)