aap noot mies

Het apenstaartje in… (1)

In de oudheid gebruikten schrijvers allerlei krullen om afkortingen weer te geven. In de middeleeuwen werd het apenstaartje veelvuldig gebruikt om het Latijnse ad (‘op’ of ‘naar’) aan te duiden. Aan het einde van de middeleeuwen werd het gebruikt voor inhoudsmaten en valuta.

In 1885 verscheen het voor het eerst op een typmachine.

Toen in de jaren zeventig een symbool moest worden bedacht voor het e-mailsysteem om iemands locatie aan te duiden, was de keuze dan ook snel gemaakt. Amerikaans programmeur Raymond Tomlinson gebruikte het voor het allereerste e-mailbericht dat werd verzonden. (meer…)